คำถามที่พบบ่อย

ทั่วไป

1ทำไมฉันต้องใช้ตู้เซฟ

ในฐานะลูกค้าส่วนตัว ไม่ว่าท่านจะกำลังพักร้อนหรือไม่อยู่ที่บ้านในวันทำงาน คุณจะสามารถไว้วางใจได้ว่าทรัพย์สินมีค่าของท่านจะได้รับการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงในสถานที่ที่มีความปลอดภัย ในฐานะลูกค้าองค์กร ท่านสามารถไว้วางใจได้ว่าท่านมีการสำรองเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงทรัพย์สินของบริษัทท่านไว้อย่างปลอดภัยในกรณีที่เกิดอัคคีภัย การโจรกรรมหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ

2ฉันควรเก็บอะไรบ้างไว้ในตู้เซฟของฉัน

สิ่งของต่างๆที่มักจะถูกเก็บไว้ในตู้เซฟประกอบด้วย เอกสารสำคัญ อาทิ โฉนดที่ดิน สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทรัพย์สินมีค่า อาทิ เครื่องประดับและเงินสด ภาพถ่ายและของสะสม การสำรองข้อมูล อาทิ ฮาร์ดไดร์ฟและดีวีดี เป็นต้น

3ฉันไม่สามารถเก็บอะไรในตู้เซฟได้บ้าง

สิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ในตู้เซฟ ประกอบด้วยสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือของเหลว วัตถุไวไฟ สารผิดกฎหมาย ยาเสพติด อาวุธ วัตถุระเบิด สินค้าที่เน่าเสีย สิ่งมีชีวิตหรือวัตถุอันตรายหรือต้องห้าม ดูข้อ 5 ในสัญญาเช่าของท่านเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

4ฉันสามารถแน่ใจได้อย่างไรว่าไม่มีผู้ใดที่ปั๊มกุญแจล็อคเกอร์ของฉัน

เราได้รับกุญแจที่ปิดผนึกจากผู้ผลิตโดยตรงและจะทำการเปิดผนึกต่อหน้าของท่านเท่านั้น นอกจากนี้ เรายังใช้กุญแจที่ได้รับการรับรองโดย U/L และไม่สามารถทำเลียนแบบได้โดยช่างกุญแจ

5ภายในตู้เซฟมีพื้นที่จัดเก็บเท่าไหร่

ท่านสามารถดูรายละเอียดขนาดรวมถึงสิ่งที่ท่านสามารถใส่ในตู้เซฟแต่ละขนาดได้ในหน้าราคา และท่านยังสามารถดูตัวอย่างตู้เซฟของจริงเมื่อคุณเดินทางมาที่สำนักงานของเรา

6ฉันเป็นนักท่องเที่ยวและจะอยู่ในภูมิภาคนี้เป็นเวลาสองสามเดือน ฉันสามารถเช่าตู้เซฟได้หรือไม่

ได้ ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในการเช่าตู้เซฟ สิ่งที่ท่านต้องใช้ในการแสดงแก่เรามีเพียงหนังสือเดินทางและวีซ่า

7ฉันเป็นลูกค้าและน้องสาวของฉันเดินทางมาเยี่ยม ฉันสามารถพาน้องสาวเข้าไปในห้องนิรภัยในฐานะแขกของฉันได้หรือไม่

ถึงแม้ว่าเราอยากจะต้อนรับน้องสาวของท่านให้เข้าชมภายในแต่ตามนโยบายของเรา น้องสาวของท่านต้องรอข้างนอก เนื่องจากเราอนุญาตเฉพาะลูกค้าและผู้ที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงพื้นที่ห้องนิรภัย

8ฉันควรบอกใครไหมว่าฉันได้ทำการเช่าตู้เซฟ

สิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านควรทำคือการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะของท่าน (สูงสุด 2 ท่านต่อหนึ่งบัญชี) และหากผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเดินทางมาทำการลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง ท่านสามารถแต่งตั้ง 'ผู้แทน' ที่สามารถดำเนินการแทนท่านในกรณีที่ท่านไร้ความสามารถทางร่างกายหรือทางสติปัญญาได้ หากท่านไม่สามารถดำเนินการใดใดได้ ท่านควรแจ้งแก่สมาชิกในครอบครัวของท่านว่าท่านได้ทำการเช่าตู้เซฟกับเราเผื่อในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน โดยสมาชิกครอบครัวของท่านสามารถแจ้งให้เราทราบและดำเนินการขั้นตอนต่างๆให้เสร็จสิ้น

ราคา

1คุณมีตัวเลือกสัญญาเช่าระยะสั้นหรือไม่

มี เรามีตัวเลือกสัญญาเช่าระยะสั้นสูงสุด 90 วัน โปรดเยี่ยมชมหน้าราคา ของเราเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

2ฉันสามารถเช่าตู้เซฟเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีได้หรือไม่

ใช่ ท่านสามารถเช่าตู้เซฟของเราได้ตราบนานที่ท่านต้องการและเรายังนำเสนอส่วนลดสำหรับสัญญาเช่าเป็นระยะเวลาหลายปี โปรดเยี่ยมชมหน้าราคา ของเราเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับข้อดีอื่นๆของสัญญาเช่าระยะยาวคือการที่ท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการต่อสัญญาทุกปีและราคาจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าราคาของเราจะขึ้นในอนาคต

3ทำไมฉันต้องชำระเงินค่ามัดจำ

เงินประกันมัดจำของเราอยู่ที่ 4,000 บาท ซึ่งกำหนดให้ลูกค้าต้องชำระเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆของเราในกรณีที่ลูกค้าไม่บอกเลิกสัญญาและเราไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ส่งผลให้เราต้องติดต่อช่างทำกุญแจมาเจาะกุญแจ อย่างไรก็ตาม หากท่านบอกเลิกสัญญาและไม่มียอดค้างชำระกับเรา บริษัทของเราจะคืนเงินประกันมัดจำให้แก่ท่านเต็มจำนวน

4ทำไมเงินประกันมัดจำจึงเท่ากันสำหรับสัญญาระยะสั้นและระยะยาว

เงินประกันมัดจำจะถูกนำมาใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตัวล็อคและ/หรือตู้เซฟในกรณีที่เกิดการสูญหาย/เสียหายและลูกค้าไม่ได้ชำระค่าเช่ารวมถึงไม่สามารถติดต่อได้ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเท่ากันในทั้งระยะสั้นและระยะยาว เงินประกันนี้จะชำระคืนเต็มจำนวนเมื่อลูกค้าสิ้นสุดสัญญากับเรา

การเปิดบัญชีใหม่

1ฉันต้องใช้อะไรบ้างในการเปิดบัญชีใหม่

สำหรับบัญชีส่วนตัว สิ่งที่ท่านต้องใช้คือหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับบัญชีบริษัท ท่านต้องใช้เอกสารต่อไปนี้: ก) หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ออกให้ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา) ข) หนังสือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ค) หนังสือมอบฉันทะในการอนุญาตดำเนินการล็อคเกอร์ ลงนามโดยผู้บริหารบริษัท ง) หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้บริหารและผู้รับมอบฉันทะ ในทุกกรณี จะมีการสแกนลายนิ้วมือของท่านที่สำนักงาน

2ฉันจะได้รับอะไรเมื่อเปิดบัญชี

ท่านจะได้รับกุญแจ 2 ดอก สำหรับล็อคเกอร์ (ไม่มีกุญแจสำรอง) และตู้เซฟส่วนตัวในการเก็บทรัพย์สินมีค่าของท่าน โดยจะต้องส่งคืนในสภาพดีเมื่อสัญญาสิ้นสุดเพื่อที่ท่านจะสามารถรับเงินประกันคืนเต็มจำนวน

การเข้าถึงตู้เซฟ

1ฉันสามารถเข้าถึงตู้เซฟของฉันได้เมื่อไหร่

ท่านสามารถเข้าถึงตู้เซฟของท่านได้ทุกเมื่อที่ต้องการและกี่ครั้งก็ได้ต่อวัน (เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น) โดยท่านไม่ต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า ขอให้ท่านโปรดจำไว้ว่าท่านต้องนำกุญแจตู้เซฟมาทุกครั้ง มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าถึงได้

2จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันทำกุญแจหาย

หากท่านทำกุญแจสูญหาย ท่านจะต้องทำการนัดหมายเพื่อเดินทางมายังสำนักงานเมื่อนัดช่างกุญแจมาเจาะกุญแจออกและเปลี่ยนกุญแจใหม่ (ในกรณีที่ท่านทำกุญแจทั้งสองดอกหาย) โดยมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน หากท่านไม่ใช่เจ้าของตู้เซฟ เราจะไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน

3จะเป็นอย่างไรหากฉันลืมนำกุญแจล็อคเกอร์มา

เราต้องขออภัยด้วย เราไม่สามารถช่วยท่านได้ในกรณีนี้ เราไม่มีกุญแจสำรอง

4จะเป็นอย่างไรหากลายนิ้วมือของฉันไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องอ่าน

ในกรณีดังกล่าว เราจะใช้ขั้นตอนการเข้าห้องนิรภัย โดยเราจะต้องให้ท่านแสดงเอกสารยืนยันตัวตน (หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน) และลายเซ็นต์เพื่อทำการตรวจสอบจากข้อมูลที่เราได้บันทึกไว้ก่อนอนุญาตการเข้าถึงของท่าน

5ฉันต้องทำอย่างไรหากฉันต้องการนำทรัพย์สินออกจากล็อคเกอร์โดยด่วนนอกเวลาทำการ

เราจะพยายามอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านมากที่สุด โดยเราเปิดทำการ 6 วันต่อสัปดาห์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้องนิรภัยของเรามีกลไกการทำงานในการล็อคตามเวลาที่เคร่งครัด จึงทำให้ไม่สามารถให้ผู้ใดเข้าถึงได้นอกเวลาทำการ

การต่ออายุและการยกเลิกสัญญา

1ฉันสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อย่างไร

ประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่สัญญาของท่านจะหมดอายุ โดยเราจะส่งการแจ้งเตือนในการต่อสัญญาเช่าให้แก่ท่าน โปรดทำการต่ออายุก่อนวันหมดอายุเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับในการชำระเงินล่าช้า โดยท่านสามารถชำระค่าต่ออายุได้หลายวิธี อาทิ การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือชำระเป็นเงินสด

2จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่อยู่เมื่อครบกำหนดชำระค่าเช่า

ท่านสามารถชำระเงินค่าต่อสัญญาเช่าได้หลากหลายวิธีการ อาทิ การโอนเงินผ่านธนาคารหรือเงินสด หลังจากที่สัญญาเช่าของท่านหมดอายุแล้ว จะมีการปรับค่าชำระเงินล่าช้ากับบัญชีของท่าน

3กระบวนการในการสิ้นสุดสัญญาเช่าของฉันมีอะไรบ้างและเมื่อไหร่ที่ฉันจะได้รับเงินประกันมัดจำคืน

ท่านต้องนำทรัพย์สินทั้งหมดออกจากตู้และส่งคืนเราในสภาพที่สะอาดเหมือนตอนที่ท่านได้รับ หากท่านมียอดค้างชำระในบัญชีของท่าน ท่านจะต้องทำการชำระให้เสร็จสิ้นก่อน ในการรับเงินประกันมัดจำคืน ท่านต้องคืนกุญแจทั้งหมดที่ท่านได้รับเมื่อเปิดบัญชี โดยท่านจะต้องทำการเซ็นแบบฟอร์ม "สิ้นสุดสัญญาเช่า" หากมีการยกเลิกสัญญาก่อนเวลา 15.00 น.ในวันทำการ (ไม่ใช่วันหยุดธนาคาร) ท่านจะได้รับเงินคืนเป็นเงินสดในวันเดียวกัน ไม่อย่างนั้นจะได้รับเงินคืนในวันรุ่งขึ้นทั้งในแบบเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่าน

4จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันทำกุญแจสูญหายและต้องการสิ้นสุดสัญญา ฉันจะยังได้รับเงินประกันคืนหรือไม่

เราจะหักค่ากุญแจที่สูญหายไปออกและคืนเงินส่วนที่เหลือให้แก่ท่าน หากท่านทำกุญแจหาย 1 ดอก ท่านต้องชำระเงิน 4,000 บาท หากท่านทำกุญแจสูญหาย 2 ดอก ท่านต้องชำระเงิน 4,000 บาท เหมือนกัน

5จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันชำระค่าเช่าเกินกำหนดและไม่ต้องการต่ออายุสัญญาเช่า

ในการเข้าถึงทรัพย์สินในล็อคเกอร์ของท่านได้นั้น ท่านต้องทำการชำระยอดเงินที่ค้างทั้งหมดรวมถึงค่าปรับให้เรียบร้อยก่อน หากท่านทราบว่าท่านจะเดินทางเมื่อถึงเวลาชำระค่าเช่า โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ของท่านเพื่อที่เราสามารถหาแนวทางการชำระเงินที่ดีที่สุดให้แก่ท่านและท่านสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

6ฉันจะได้รับเงินคืนบางส่วนหรือไม่หากฉันบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนวันครบกำหนด

ไม่ได้ ท่านจะไม่ได้รับการคืนเงินค่าเช่า แต่ท่านจะยังได้รับเงินประกันคืนเต็มจำนวนเมื่อท่านส่งคืนตู้เซฟในสภาพดีพร้อมกับกุญแจ

ข้อกำหนดเอกสาร

1บัญชีรายบุคคล
  1. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน/ใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ
2บัญชีบริษัท
  1. หนังสือจดทะเบียนบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
  2. หนังสือจดทะเบียนการเสียภาษีบริษัท (ภพ.20)
  3. หนังสือมอบฉันทะในการใช้ตู้เซฟ ลงนามโดยผู้บริหาร รวมถึงสำเนาหนังสือเดินทางของผู้บริหารหรือบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ