ประกัน

ธนาคารไม่มีการรับผิดชอบของที่เก็บฝากไว้ภายในตู้เซฟนิรภัย

นี้คือที่แรกในอำเภอหัวหิน, การคุ้มครองให้บริการลูกค้านี้มีที่เดียวที่เอเซียน ซีเคียว หัวหิน การเก็บรักษาสิ่งของที่มีความสำคัญของคุณในความคุ้มครองที่ครอบคลุมกับเบี้ยประกันภัยที่ราคาไม่แพง

คุณสมบัติของทรัพย์สินที่อยู่ในการคุ้มครองด้วยตู้เซฟนิรภัยดังต่อไปนี้: พันธบัตร, ประกาศนียบัตร, ตั๋วแลกเงิน, ธนบัตร, เหรียญกษาปณ์, ทอง, เครื่องเงิน, อัญมณีและเครื่องประดับ, หรือ ทรัพย์สินต่างๆ หรือ สิ่งของที่มีมูลค่าแพง

เบี้ยประกันภัยจะครอบคลุมในเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้: ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, เกิดการระเบิด, อากาศยาน, ผลกระทบจากยานพาหนะ, แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด, การแตกออก, คลื่นยักษ์, น้ำสูง, ลมพายุ, ลูกเห็บ, ควันไฟ, จลาจลและการหยุดงานประท้วง, การทําลายทรัพย์สินและความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์, การลักทรัพย์, การโจรกรรม

 

ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

ข้อจำกัดของตู้เซฟนิรภัย/กรมธรรม์ประกันภัยต่อปี (บาท)ราคา/ตู้เซฟนิรภัยต่อปี (บาท)
500,000.002,500.00
1,000,000.004,500.00
2,000,000.008,250.00
5,000,000.0014,000.00